CBF-erkenning voor goede doelen

CBF-erkenning

Stichting Familiehuis Daniel den Hoed is opgericht in 1990 en is sinds 2002 erkend keurmerkhouder van het CBF. In 2016 is een nieuwe erkenningsregeling voor goede doelen geïntroduceerd met het CBF als toezichthouder. Per 1 juli 2016 heeft het CBF verklaard dat het Familiehuis voldoet aan de geldende normen van de erkenningsregeling en tot de erkende goede doelen behoort.

Wie geld geeft aan een goed doel wil weten of de ontvanger daarmee op een verantwoorde manier omgaat. Fondsenwervende instellingen die de CBF-erkenning hebben, moeten zich houden aan de regels van het Centraal Bureau Fondsenwerving. De regels hebben betrekking op bestuur, beleid, fondsenwerving en voorlichting, besteding en verslaggeving. De CBF-erkenningvoor goede doelen is dan ook een blijk van betrouwbaarheid. 
www.cbf.nl