organisatie

In het Familiehuis werken 55 gepassioneerde vrijwilligers en een klein betaald management team dat verantwoording aflegt aan het bestuur. 

Het Familiehuis is een stichting die géén financiële bijdragen ontvangt van overheden of het Erasmus MC en afhankelijk is van giften en donaties om het verblijf betaalbaar te houden voor de gasten. 

 

Management:

Rachel Maréchal - directeur

Monique Rijshouwer - assistent-manager (parttime)

Femke Heilker - assistent-manager (parttime)

Petra van Rijn - fondsenwerving en communicatie (parttime)

Annet van der Veen - financiën (parttime)

  

foto v.l.n.r.Femke Heilker, Petra van Rijn, Rachel Maréchal, Monique Rijshouwer, Annet van der Veen 

Vrijwilligers

55 vrijwilligers zorgen dat het Familiehuis 365 dagen een warm tweede thuis voor onze gasten is. Zij zorgen dat het huis schoon en netjes is en bieden de gasten een gastvrij en luisterend oor. In 2016 ontvingen 23 vrijwilligers een Erasmuspenning voor trouwe en langdurige vrijwillige inzet.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Familiehuis Daniel den Hoed houdt toezicht op het gevoerde beleid en bestaat uit:

Dhr.ing. T. Beishuizen - voorzitter 

Mw. A.L.C. Mulder - vice-voorzitter

Dhr. T. van der Poel - penningmeester

Dhr.drs. D.J. Swinkels - secretaris

Mw. dr. M. Bannink - lid

Dhr.drs. A.P. Bandel - lid 

Mw. drs. C.J. Ploem - lid

Dhr.prof.Dr. C. Verhoef, lid 

foto v.l.n.r.Tammo Beishuizen, Theo van der Poel, Marjolein Bannink, Kees Verhoef, Dirk Jan Swinkels, Anna Mulder, Arjan Bandel, Carolijn Ploem