privacyverklaring

Familiehuis Daniel den Hoed is een stichting die geen financiële bijdragen ontvangt van overheden of het Erasmus MC en afhankelijk is van giften en donaties om het verblijf betaalbaar te houden voor onze gasten. 

U kunt een bijdrage leveren aan het Familiehuis door middel van het doen van een donatie , het uitvoeren van vrijwilligerswerk of het organiseren van een evenement. Al uw hulp is van harte welkom en onmisbaar om onze gasten een warm tweede thuis te kunnen bieden. 

Stichting Familiehuis Daniel den Hoed is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens’. We vinden het belangrijk om  zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan en hebben dan ook maatregelen genomen om deze te beschermen.

Van wie ontvangen wij persoonsgegevens?

Wij ontvangen persoonsgegevens van zowel gasten, vrijwilligers als van donateurs:

Gasten

Als u als gast gebruik maakt van het Familiehuis worden uw  naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, emailadres en geslacht  verwerkt.  Om u als gast waar nodig van dienst te kunnen zijn, noteren wij tevens die medische informatie die u ons verstrekt. Gegevens over gasten die jonger zijn dan 16 jaar worden uitsluitend genoteerd met toestemming van ouders of voogd.

Vrijwilligers

Als u zich als vrijwilliger of op andere wijze inzet voor het Familiehuis worden uw  naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum,  waar nodig uw bankrekeningnummer en emailadres  verwerkt. Wij verzamelen ook uw gegevens met betrekking tot uw vrijwilligersdienstverband en werkzaamheden in het Familiehuis.

Donateurs

Na het ontvangen van een donatie, machtiging en/of periodieke schenking worden uw naam, adres, eventueel uw e-mailadres en bankrekeningnummer verwerkt. Deze gegevens zijn nodig voor het registreren en het verder intern verwerken van uw donatie.

Daarnaast kunnen wij gegevens verwerken die u online met ons deelt, bijvoorbeeld bij het  starten van een online actiepagina.

Doel van verwerken van persoonsgegevens

Het verwerken  van uw persoonsgegevens is  gericht op het optimaal realiseren van de doelstelling van het Familiehuis Daniel den Hoed:

Het bieden van onderdak aan familieleden en vrienden van patiënten en aan poliklinische patiënten gedurende de behandeling in het Erasmus MC Kanker Instituut. Uitgangspunt hierbij is dat het voor iedereen financieel mogelijk moet zijn om in het Familiehuis te verblijven. Voor het verblijf wordt dan ook slechts een beperkte bijdrage in de kosten gevraagd.

Specifiek verwerken wij  uw persoonsgegevens: 

  • om de kwaliteit van onze dienstverlening te kunnen verbeteren
  • om u te kunnen ondersteunen tijdens uw verblijf in het Familiehuis
  • voor het verwerken van uw donaties machtigingen en/of periodieke schenkingen
  • om onze financiële administratie te beheren zodat we kunnen voldoen aan financiële - en fiscale (wettelijke) verplichtingen.
  • om u te kunnen informeren over uw  vrijwilligerswerk
  • om onze boodschap te kunnen verspreiden
  • om bij te kunnen houden wie we wel én niet mogen benaderen voor onze campagnes
  • om web statistieken te kunnen bijhouden en het delen via social media te kunnen faciliteren
  • voor het versturen van ons  relatiemagazine ‘Familienieuws’  en de digitale nieuwsbrief
  • zodat we u kunnen informeren over onze nieuwe campagnes.

Het Familiehuis  verkoopt of deelt uw persoonsgegevens niet aan of met derde partijen. Wel maken we in bepaalde gevallen gebruik van systemen van leveranciers, bijvoorbeeld voor het versturen van ons relatiemagazine en e-nieuwsbrief. Met deze leveranciers sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens. In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze derde partijen voldoende waarborg bieden op het gebied van privacy en beveiliging.

Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd.

Communicatie 

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Het Familiehuis gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld.

Inzage en bezwaar

We gaan er van uit dat u ons toestemming verleent voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u dit altijd bij ons aangeven per e-mail (familiehuis@erasmusmc.nl) of telefonisch (010-7041105).

Wij bieden gasten, donateurs en vrijwilligers de mogelijkheid tot inzage, wijzigen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt.

Ook heeft u altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens. Tevens kunt u aangeven zich te willen uitschrijven voor het ontvangen van ons relatiemagazine en/of de digitale nieuwsbrief.

Ons privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van persoonsgegevens door Familiehuis Daniel den Hoed  en de door het Familiehuis beheerde websiteswww.familiehuis.nl en www.nietzonderjou.nl

Wij wijzen u er tevens op dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid of deze verklaring, kunt u contact opnemen met de directeur van het Familiehuis:

Mevrouw R.C.M. Maréchal

telefoon: 010-7041105

e-mail: Familiehuis@erasmusmc.nl