doneer

Jouw donatie betekent heel veel voor onze gasten. Je geeft ze de mogelijkheid om dichtbij hun zieke familielid te blijven in een periode waarin dat hard nodig is. 

Het Familiehuis is een zelfstandige vrijwilligersorganisatie die geen geld ontvangt van overheden of het ziekenhuis. Jouw donatie is daarom zeer gewaardeerd om ons werk te kunnen voortzetten!

Wat kun je doen:

  • een bedrag overmaken op ons rekeningnummer NL27INGB 00 00 00 75 85 of via een Tikkie aan het Familiehuis 
  • ons machtigen om eenmalig, eenmaal per maand, kwartaal of jaar een bedrag over te schrijven (klik hier)
  • het Familiehuis als goed doel aan te melden bij je werkgever, school, club, sportvereniging of kerk
  • een collecte'huisje' van het Familiehuis neer te zetten bij een feest (in plaats van cadeaus)
  • belangstellenden rondom een uitvaart de mogelijkheid te bieden om te doneren aan het Familiehuis, bijvoorbeeld in plaats van bloemen. 

Er is promotiemateriaal zoals donatiehuisjes, vlaggen en folders beschikbaar om het Familiehuis onder de aandacht te brengen. Laat ons per telefoon (010 704 11 05) of e-mail  weten als je deze wilt ontvangen. 

Schenken aan een goed doel kan fiscaal voordeel opleveren. Bereken hier hoeveel een gift aan het Familiehuis jou netto kost, na aftrek van eventuele belastingvoordelen.