periodiek schenken en nalaten

Het Familiehuis is bij giften, periodieke schenkingen, erfstellingen en legaten vrijgesteld van schenkings- en successierecht. Het hele bedrag komt dus geheel ten goede aan de gasten van het Familiehuis.

Belastingvoordeel met een periodieke schenking
Een periodieke schenking is gunstig voor u en het Familiehuis; deze zijn namelijk volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. De belastingdienst heeft wel een aantal vereisten opgesteld. Om fiscaal aftrekbaar te zijn, moet een dergelijke schenking bijvoorbeeld een looptijd hebben van vijf jaar. Een periodieke schenking hoeft sinds 2014 niet meer te worden vastgelegd in een notariële akte (meer informatie) en kan simpel en snel worden geregeld door dit formulier te downloaden, in te vullen en op te sturen naar het Familiehuis. 

Schenk via testament, legaat of erfstelling
Bij een erfstelling gaat het om een bepaald percentage van de erfenis, bij een legaat om een van tevoren vastgesteld bedrag. Het Familiehuis betaalt als begunstigde geen successierechten over het bedrag. Als u een legaat of erfstelling aan het Familiehuis wilt nalaten, moet dat worden vastgesteld in een notariële acte. In die acte wordt er rekening mee gehouden dat eventuele kinderen altijd recht hebben op een legitiem deel van de erfenis.

Meer weten?
Download de brochure "Schenken aan het Familiehuis Daniel den Hoed"

Bereken hier uw fiscaal voordeel.

Op deze websites vindt u informatie over (periodiek) schenken en nalaten: