'Wat was het fijn om een tweede thuis te hebben, dichtbij mijn zieke man"

Dankbare gasten


Onze oud(gasten) zijn onze warmste ambassadeurs. Voor ons is het ontzettend fijn dat de mensen, waarvoor we in een zware periode een beetje verlichting kunnen bieden, ons vaak een levenlang dankbaar zijn. In het Familiehuis onstaan vaak vriendschappen voor het leven. Mensen die elkaar anders nooit niet ontmoet zouden hebben, vinden elkaar en delen hun verhaal.

Zoals Ria Neuschwanger en Lonny Kwakernaak, die elkaar leerden kennen in het Familiehuis toen hun beider echtgenoten werden behandeld voor kanker.  Vanuit gedeelde smart maar ook vanuit gezamenlijke belangstelling ontstond een band, die overging in een hechte vriendschap na het overlijden van hun echtgenoten in maart 2017. Sindsdien spreken ze elkaar regelmatig, steunen ze elkaar in het rouwproces en ondernemen ze ook leuke dingen samen.  Ze logeren weekendjes bij elkaar en kwamen in oktober naar het Familiehuis, naar eigen zeggen om een periode af te sluiten. 

   

Regelmatig komt het voor dat oud-gasten na het verblijf langskomen met een gulle gift, in welke vorm dan ook. Jos Martens deed na het overlijden van zijn vrouw een prachtige donatie van € 1000 en schonk een fiets, Jacqueline Kompaan bracht met haar kinderen een bezoek aan het Familiehuis met een mooi Fries wanddoek, en een grote doos met lekkers voor de gasten en vrijwilligers. De familie Van Opdorp kwam, bijna twee jaar na het overlijden van hun zoon en vader, langs met een gulle gift. 

Dit zijn maar enkele voorbeelden van de overvloedige dankbaarheid die wordt geuit door mensen die als geen ander weten hoe belangrijk het is om 'samen' te zijn. 

Dat maakt ons dan weer dankbaar. Dankbaar dat we het bed dichtbij maar vooral ook het warme bad kunnen bieden. We zouden dat niet kunnen doen zonder de inzet en de steun van onze vrijwilligers die, in welke vorm dan ook, meehelpen om kankerpatienten en familie dichtbij elkaar te laten zijn. Ook zonder donateurs zouden we het huis niet kunnen runnen en zeker ook het nieuwe huis, dat in 2020 haar deuren opent op Coolhaven, niet kunnen bouwen.