'Wat was het fijn om een tweede thuis te hebben, dichtbij mijn zieke man"

In plaats van bloemen


Het komt regelmatig voor dat oud-gasten bij een uitvaart de belangstellenden vragen om een gift voor het Familiehuis in plaats van bloemen.

Zo kwam onlangs de familie Van de Wiel langs met een mooie cheque uit naam van hun echtgenoot en (groot)vader. Vanaf 2007 werd de heer Van de Wiel voor leukemie behandeld in het Erasmus MC Kanker Instituut.  Zijn vrouw logeerde de afgelopen jaren regelmatig in het Familiehuis - in de beginperiode zelfs voor ruim een half jaar achtereen en later steeds voor een enkele weken of nachten. Op deze manier kon ze dicht bij haar echtgenoot verblijven en hem tot steun zijn in een moeilijke periode.

Op Eerste Pinksterdag 2015 is de heer Van de Wiel helaas op 66-jarige leeftijd overleden. Tijdens de uitvaart vroeg de familie, in plaats van bloemen, een bijdrage voor Familiehuis Daniel den Hoed. Dankzij vele gulle giften kwam de familie Van de Wiel op 30 juli jl. een cheque van maar liefst € 1000,- overhandigen. 

---

Ook mevrouw Ann Regeer bracht een bezoek aan het Familiehuis. Tijdens de behandelingen van haar man Bep verbleef ze meerdere malen bij ons. Na zijn overlijden besloot ze om rondom de crematie een oproep te doen om het Familiehuis te steunen met een gift. Samen met dochter Lilian kwam ze de collectebus met daarin € 567 langs brengen.

Het werd een emotioneel bezoek vanwege de vele herinneringen aan het verblijf tijdens de ziekte van haar man, maar ook een prachtig gebaar namens alle rouwenden.

‘Het geeft een warm gevoel om iets terug te kunnen doen. Ik ben telkens liefdevol opgevangen in het Familiehuis, het voelde bijna als thuis. Door dit gebaar kan een ander ook van deze waardevolle voorziening gebruik maken en deze steun ervaren‘ aldus mevrouw Regeer. Dochter Lilian voegt daar nog aan toe dat het Familiehuis zowel voor haar vader, moeder als haarzelf een vertrouwd, steunend gevoel gaf in een zo emotionele periode.

Wij danken beide families voor een hartverwarmend gebaar waarmee zij veel anderen tot steun kunnen zijn.

 

(foto boven: de heer Bep Regeer)